Koordynacja opieki i oprogramowanie do angażowania pacjentów


Oprogramowanie do koordynacji opieki i zaangażowania pacjenta pozwala na łatwą komunikację między pacjentami, dostawcami i członkami personelu. Ten rodzaj oprogramowania może być pomocny dla tych, którzy pracują z pacjentami z chorobami przewlekłymi, którzy wymagają regularnych wizyt kontrolnych.

Na przykład oprogramowanie do koordynacji opieki medycznej https://alstor.pl/produkty/oprogramowanie-do-diagnostyki-i-planowania/ może zawierać kalendarz, którego pacjenci mogą używać do rezerwowania wizyt u lekarza, rejestrowania objawów i rodzaju przyjmowanych leków. Może ono również pozwalać dostawcom na zaznaczanie zaplanowanych przez nich wizyt, dzięki czemu pacjenci mogą łatwo sprawdzić, kiedy powinni odbyć kolejną wizytę.

Ten typ oprogramowania może również zawierać tablicę wiadomości, która pozwala pacjentom komunikować się z dostawcami i członkami personelu. Oprócz planowania terminów, funkcja ta może być pomocna dla tych, którzy pracują ze społecznościami opartymi na języku, pozwalając pacjentom komunikować się za pomocą ich ojczystego języka.

Oprogramowanie Elektronicznej Kartoteki Medycznej (EMR)

Oprogramowanie do zarządzania elektroniczną kartą medyczną (EMR) może pomóc w usprawnieniu dokumentacji, poprawieniu jakości kartotek pacjentów i stworzeniu bardziej efektywnego przepływu pracy. Oprogramowanie EMR może być pomocne dla tych, którzy są zobowiązani do korzystania ze standardowego systemu śledzenia danych pacjenta.

Ten rodzaj oprogramowania pozwala na tworzenie szablonów i formularzy cyfrowych, które mogą być wypełniane przez dostawców i członków personelu podczas interakcji z pacjentami.