Jak nadzór przemysłowy przynosi korzyści łańcuchom dostaw?

Kiedy łańcuch dostaw firmy zostaje przerwany, np. przez awarię w transporcie, zmianę dostawcy, a nawet nieobecność pracownika, może to mieć dramatyczny wpływ na działalność. Ponadto każdy nieplanowany przestój, taki jak przerwa w dostawie prądu, lub pojedynczy nieprzewidywalny problem, taki jak awaria sprzętu, może opóźnić wysyłkę zamówienia klienta i kosztować firmę przychody.

Monitory do monitoringu mogą być bardzo skuteczne – twierdzą eksperci

Śledząc ruch materiałów, producenci lub sprzedawcy detaliczni mogą uzyskać wgląd w swoje łańcuchy dostaw, w tym transport, zapasy i operacje. Dzięki tym informacjom mogą szybko zidentyfikować potencjalne problemy i współpracować z dostawcami w celu ich rozwiązania, zanim spowodują one poważne zakłócenia w działalności.

W rezultacie, nadzór przemysłowy może pomóc firmom zmniejszyć ryzyko zakłóceń poprzez ujawnienie potencjalnych zagrożeń lub problemów, gdy tylko się pojawią, dzięki czemu można się nimi zająć, zanim urosną do rangi większych problemów. Dzięki bardziej stabilnym operacjom, firmy mogą skupić się na zwiększaniu przychodów poprzez nowe inicjatywy, zwiększanie udziału w rynku lub rozszerzanie oferty produktów.

Typowe rodzaje systemów nadzoru przemysłowego

Barcode/RFID – Znaczniki te są używane do śledzenia zapasów. Kiedy inwentarz jest skanowany, tag odczytuje informacje i wysyła je do scentralizowanego systemu. Informacje te są wykorzystywane do śledzenia ruchu danego elementu. Niektóre systemy zapewniają również zarządzanie zdarzeniami i analitykę.

Monitory do monitoringu https://alstor.pl/produkty/monitory-przemyslowe/ to doskonałe rozwiązanie, a zarazem wsparcie dla osób, które zajmują się tego typu rzeczami.

Systemy zarządzania magazynem – Ten typ systemu rejestruje informacje takie jak lokalizacja, rozmiar i stan zapasów przedmiotów. Te tagi są używane do śledzenia zapasów. Kiedy inwentarz jest skanowany, tag odczytuje informacje i wysyła je do scentralizowanego systemu. Informacje te są wykorzystywane do śledzenia ruchu przedmiotu.

Identyfikacja radiowa to technologia wykorzystująca niewidzialne pole elektromagnetyczne do przesyłania informacji ze znaczników przymocowanych do produktów i zapasów.

Czujniki w systemie śledzenia wykrywają sygnał i odczytują dane ze znaczników, które są następnie przesyłane do scentralizowanego systemu.

GPS – ta technologia śledzenia wykorzystuje satelity do przekazywania informacji ze znaczników przymocowanych do zapasów i produktów. Umożliwia ona śledzenie lokalizacji oznaczonych przedmiotów.