Rodzaje systemów chłodzenia PC

Chłodzenie komputerowe

Podczas pracy niektóre części komputera mają tendencję do nagrzewania się. Bez odpowiedniego odprowadzania ciepła komputer będzie mniej wydajny, głośny i będzie się zawieszał. Aby zapewnić dalsze prawidłowe funkcjonowanie urządzenia, konieczne jest poprawienie chłodzenia procesora. W tym celu należy wykorzystać specjalne systemy powietrzne, wodne i olejowe, które są integralną częścią każdego komputera. Dzięki odpowiedniemu doborowi wysokiej jakości chłodzenia, komputer zacznie pracować wydajniej, co pozwoli wykorzystać całą jego moc.

Rodzaje systemów chłodzenia PC

Chłodzenie komputerowe dzieli się na:

  • Powietrzne. Jeden z najbardziej powszechnych obecnie. W tym przypadku stosuje się chłodnicę lub wentylator. Ciepło z rozgrzanego podzespołu komputera jest przekazywane do chłodnicy, a następnie odprowadzane w przestrzeń lub wydmuchiwane przez wentylator;
  • Chłodzenie wodne jest jednym z najnowszych osiągnięć. Wodne chłodzenie komputera wykorzystuje wodę lub inne ciecze jako czynnik chłodzący. Ciepło generowane przez procesor, układ graficzny i inne elementy jest przekazywane do bloku wodnego, następnie do chłodnicy, a stamtąd do powietrza;
  • Olejowe. Niezwykła opcja chłodzenia. Istota takiego systemu jest następująca: podzespoły komputera umieszczane są w szczelnej obudowie o przezroczystych ściankach i zalewane olejem.

Można też wyróżnić termoelektryczne urządzenie chłodzące, które zostało zaprojektowane przez naukowca Jeana Peltiera. Wygląda jak dwie małe płytki stykające się z układem półprzewodników. Chłodzenie komputera odbywa się poprzez zmianę temperatury złącz półprzewodnikowych. Kiedy prąd przepływa przez złącza, pierwsza płytka działa jak radiator i chłodzi się, a druga nagrzewa się i przekazuje ciepło do powietrza. System Peltiera jest wydajny, kompaktowy i cichy, ale to unowocześnienie jest dość drogie (w porównaniu z innymi rodzajami chłodzenia), zużywa dużo energii elektrycznej.

Właściwości chłodzenia podzespołów komputerowych

System chłodzenia w PC jest wbudowany początkowo, ale podczas korzystania z komputera na pełnych obrotach fabryczne wentylatory nie radzą sobie z obciążeniem, dlatego stosuje się chłodzenie komputerowe punktowe karty graficznej i procesora. Jednym z najbardziej powszechnych i stosowanych systemów chłodzenia pozostaje chłodzenie powietrzem. Pochłania ciepło i oddaje je do otoczenia.

Chłodzenie komputerowe

Schemat działania:

  • Po włączeniu komputera włącza się cooler (można to zauważyć po szumie).
  • Po pewnym czasie wyłącza się i włącza ponownie po osiągnięciu przez komputer określonej wartości temperatury;
  • W tym samym czasie ogrzane powietrze jest odpychane, a wolna przestrzeń w pobliżu komponentów wypełnia się świeżym, zimnym powietrzem.